KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM PRZEDSZKOLU "STOKROTKA"