O Nas

HISTORIA PRZEDSZKOLA W SPYTKOWICACH

Zorganizowana opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym była w Spytkowicach znana już przed II wojną światową. Siostry zakonne prowadziły ochronkę dla dzieci i mieściła się ona w budynku zakonnic w pobliżu kaplicy w górnych Spytkowicach. Po wojnie ochronkę przekształcono w Państwowe Przedszkole Nr 2 , prowadzone przez osoby świeckie, podległe władzom gminy. Od ok. 1990 r. siostry zakonne przejęły opiekę nad dziećmi i wznowiły działalność ochronki, która ma miejsce do chwili obecnej.

Początek działalności naszego przedszkola datuje się na lata 1946/1947. Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 1 Pan Józef Rams i Szkoły Podstawowej Nr 2 Pan Jan Siepak, wystąpili z wnioskiem do władz gminy w Skawie o otwarcie przedszkola w Spytkowicach. W odpowiedzi na wniosek dyrektorów szkół podstawowych powstało pierwsze państwowe przedszkole w Spytkowicach i stąd nazwa Państwowe Przedszkole Nr 1. Siedzibą przedszkola był dom Pana Franciszka Kowalczyka. Do przedszkola uczęszczało ok. 20 dzieci. Przebywały w nim do godziny 15.00.

W roku 1955 lub 1956 przedszkole przeniosło się bliżej centrum wioski, do domu Państwa Murzańskich. W roku 1962 lub 1963 przedszkole przeniesiono do domu Państwa Kudziów. W 1972 roku przedszkole przeniesiono do budynku Państwa Bielańskich. W przedszkolu przybywało dzieci, dlatego otworzono drugi oddział i zatrudniono więcej pracowników.

Dnia 1 lipca 1990 przedszkole zmieniono swoją siedzibę i zostało przeniesione do budynku byłej weterynarii, gdzie mieści się do chwili obecnej. W styczniu 1992 r. przedszkole przejęło oddziały zerowe ze szkoły podstawowej i przeorganizowało się w przedszkole trzy oddziałowe: grupa starszaków, grupa średniaków i grupa maluchów. Ten podział funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W obecnej chwili w przedszkolu przebywa ponad 70 dzieci.

Nazwa przedszkola Stokrotka powstała po przeanalizowaniu wyników konkursu zorganizowanego wśród dzieci szkolnych (byłych absolwentów przedszkola), wśród rodziców oraz dzieci uczęszczających do przedszkola. Po przedyskutowaniu w głosowaniu jawnym przyjęto nazwę przedszkole "Stokrotka".

W dniu 01.06.2005 r. nastąpiło uroczyste nadanie nazwy "Stokrotka"

Gminne Przedszkole "Stokrotka" zlokalizowane jest w piętrowym budynku wolnostojącym. Usytuowanie z dala od ruchliwej ulicy pozwala dzieciom czuć się tam bezpiecznie i przyjemnie. Placówka stwarza możliwość edukacji w trzech grupach wiekowych, od trzech do sześciu lat.

Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do 16.00.

Cały teren przedszkola jest ogrodzony. Znajdują sie na nim dwa place zabaw bogato wyposażone między innymi w piaskownicę, zjeżdżalnię, drabinki, huśtawki, bujawki oraz autka. Sale, w których bawią się dzieci są przytulne i kolorowe, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki oraz gry edukacyjne dobrane odpowiednio do wieku dziecka. Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowana kadrę pedagogiczną. Ponadto dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z logopedą, pedagogiem oraz w nauce języka angielskiego i religii.

Do stałych, corocznych imprez kulturalnych będących udziałem naszych przedszkolaków zaliczyć możemy:

 1. Uroczystości przedszkolne
  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Pasowanie na Przedszkolaka
  • Zabawa Andrzejkowa
  • Wizyta Świetego Mikołaja
  • Jasełka
  • Zabawa Karnawałowa
  • Święto Babci i Dziadka
  • Dzień Mamy i Taty
  • Zakończenie Roku Szkolnego
 2. Uroczystości gminne
  • Święto Niepodległości
  • Święto Uchwalenia Konstytucja 3 Maja
  • Majówka Pokoleń
  • Dni Spytkowic
 3. Przeglądy i konkursy:
  • Przegląd Recytatorski im. Katarzyny Kracik - Spytkowice
  • Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy - Jabłonka
  • Międzyprzedszkolny Konkurs Taneczny - Skawa
  • Przegląd Piosenki Przedszkolnej i Religijnej- Rokiciny Podhalańskie
  • Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - Sieniawa
 4. Imprezy sportowe:
  • Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa
  • Gminne Biegi Przełajowe
 5. Systematycznie wyjeżdżamy na:
  • Spektakle teatralne do Teatrzyku "Rabcio" - Rabka-Zdrój
  • Przedstawienia muzyczne do MOK - Nowy Targ
 6. Corocznie jeździmy na wycieczki, dzięki którym zwiedziliśmy następujące miejsca:
  • Kopalnię Soli - Wieliczka, Bochnia
  • Park miniatur - Inwałd
  • Skansen oraz Muzeum - Zubrzyca
  • Ogród Zoologiczny - Kraków
  • Rejs stakiem po Wiśle - Kraków
  • Gubałówka - Zakopane
  • Zamek - Niedzica
 7. Bierzemy udział w ogólnopolskich, wojewódzkich oraz gminnych konkursach plastycznych, dzięki którym dzieci potrafią wypowiadać się w różnych technikach plastycznych a co za tym idzie, osiągać wysokie lokaty i zdobywać nagrody.
 8. Do naszego przedszkola zapraszamy interesujących gości, aby dostarczyć dzieciom wielu ciekawych wiadomości i niezapomnianych wrażeń. Odwiedzili już nas:
  • Członkowie zespołu góralskiego "Krzesani" - nauka tańca góralskiego;
  • Artysta plastyk - pokaz malowania na szkle, lepienia w glinie;
  • Policjant - przedstawienie zasad ruchu drogowego;
  • Strażak - pokaz samochodu gaśniczego, poznanie niebezpiecznej pracy strażaków;
  • Leśniczy - pogadanka nt. przygotowania zwierząt do zimy

Ta niezwykle bogata oferta pozwala naszym przedszkolakom realizować sie na wielu płaszczyznach poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności dając szansę rozwijania uzdolnień i budowania dziecięcej wiedzy o świecie.