RODO

Informacja dotycząca RODO

POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD)

Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Gminne Przedszkole „Stokrotka”

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) przedszkole@spytkowice.pl oraz pisemnie: 34-745 Spytkowice 29.

RODO przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą, zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO, mają możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

W związku z  powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym.

Inspektor Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski

Dane do kontaktu: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

Telefon kontaktowy: 504976690