WIZYTA DUSZPASTERSKA W PRZEDSZKOLU

W tym roku z wizytą duszpasterską przybył do nas ksiądz Leopold Kois. Spotkanie odbyło się w jadalni przedszkolnej: stół przykryty białym obrusem, krzyż, świece, kropidło i święcona woda. Wspólnie z kapłanem przedszkolaki odmówiły modlitwę, po której odbyło się śpiewanie kolęd. Ksiądz Leopold udzielił błogosławieństwa dzieciom, nauczycielom i wszystkim pracownikom przedszkola. Jako, że ksiądz Kois odchodzi na emeryturę, postanowiliśmy podziekować naszemu gościowi za zaangażowanie w pracę z dziećmi przez ostatnie 2 lata, wręczając symboliczny prezent od przedszkolaków oraz drobny upominek od grona pedagogicznego.