Publikacja sprawozdania finansowego – za 2020 rok

Publikacja sprawozdania finansowego – za 2020 rok


Sprawozdania finansowe za 2020 rok wraz z załącznikami Gminnego Przedszkola „Stokrotka” w Spytkowicach zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Spytkowice w zakładce „Jednostki organizacyjne - Sprawozdania finansowe”.

 

Ścieżka dostępu:

https://bip.malopolska.pl/ugspytkowice1,a,1919224,sprawozdania-finansowe-za-2020-r-gminne-przedszkole-stokrotka.html