ROZPOCZĘCIE AKCJI "KLUBU RODZICÓW CZYTAJĄCYCH DZIECIOM"

Uprzejmie informujemy rodziców, iż kontynuujemy akcję "Klub rodziców czytających dzieciom". Raz w tygodniu, w czwartek, przedszkolaki słuchają bajki czytanej przez rodzica. W minionym tygodniu zaproszenie przyjęła pani Barbara Stachura, która zaprezentowała dzieciom bajkę pt. "Mysz wiejska i mysz miejska". Serdecznie dziekujemy! Zachęcamy do aktywnego udziału w tej akcji.